Straż pożarna w Elblągu

Państwowa Straż Pożarna została powołana Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Co należy do zadań PSP Elbląg?

Straż pożarna w Elblągu działa na szerokim polu począwszy od gaszenia pożarów, skończywszy na pomocy obywatelom w trakcie klęsk żywiołowych. Do jej najważniejszych zadań należą:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 • kształcenie kadr Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej a także z powszechnego systemu ochrony ludności;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi
 • realizacja innych zadań wynikających z umów międzynarodowych

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który ochrania życie, zdrowie oraz mienie w trakcie:

 • walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,
 • ratownictwa technicznego,
 • ratownictwa chemicznego,
 • ratownictwa ekologicznego,
 • ratownictwa medycznego.

Straż Pożarna funkcjonująca w Elblągu ma do realizacji wiele zadań, gdyż jest to miasto powiatowe o powierzchni 79,82 km² liczące 117 tysięcy obywateli. PSP Elbląg dokonuje tutaj często interwencji a trakcie wichur, podtopień oraz pożarów.

Straż pożarna w Elblągu

Straż Pożarna w Elblągu skupia dwie specjalistyczne grupy ratunkowe:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego

Podstawowy skład SGR Chem-Eko „Elbląg” tworzą strażacy, którzy ukończyli specjalistyczny kurs chemiczno-ekologiczny – 55 osób. Pełny skład stanowi 13 ratowników, pełniących w danym dniu służbę na podziale bojowym w JRG1, w tym dowódca grupy.

Obszar chroniony:

 • w województwie warmińsko – mazurskim: powiat elbląski i powiat braniewski,
 • w województwie pomorskim: powiat sztumski, powiat malborski i powiat nowodworski.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego

W skład SGRW-N Elbląg wchodzi 16 ratowników:

 • 1 Nurek Instruktor MSWiA,
 • 5 Nurków MSWiA,
 • 8 Młodszych Nurków MSWiA,
 • 2 kandydatów na Młodszego Nurka MSWiA z uprawnieniami płetwonurka KDP CMAS.

Obszar chroniony:

 • w województwie warmińsko – mazurskim: powiat elbląski i powiat braniewski
 • w województwie pomorskim: powiat sztumski, powiat malborski i powiat nowodworski, z uwzględnieniem obszarów morskich oraz obszarów morza wewnętrznego.

Sprawdź najpiękniejsze perfumy damskie!

Oceń:
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]