W dniach 22-24 czerwca br. ramach doskonalenia zawodowego odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego na rzece Elbląg.

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie zmiany służbowe z JRG nr 1 w Elblągu. Zgodnie ze scenariuszem ratownicy z specjalistycznej grypy ratownictwa chemiczno- ekologicznego  musieli usunąć substancje ropopochodną z akwenu wodnego, która wyciekła z jednostki pływającej.

Podjęte przez strażaków działania polegały na rozstawieniu na rzece Elbląg zapór elastycznych przy użyciu pontonu oraz zebranie substancji ropopochodnej przy wykorzystaniu zbieracza adhezyjnego do ustawionego na brzegu rzeki zbiornika.

Ćwiczenia miały na celu:  doskonalenie prowadzonych działań grupy ratownictwa chemiczno- ekologicznego na akwenie wodnym; zapoznanie ratowników z występującymi zagrożeniami, prowadzenie działań z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu SGRChem - Eko; sprawdzenie czasu dojazdu dysponowanych sił i środków oraz współdziałanie służb i ratowników podczas działań SGRChem - Eko na akwenach wodnych.

Po ćwiczeniach odbyło się podsumowanie z każdą ze zmian służbowych, podczas którego szczegółowo przeanalizowano przebieg ćwiczenia. Pozwoliło to na wypracowanie wniosków, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na skuteczność podejmowanych działań.

opracowanie: mł. ogn. Dawid Rogożyński

zdjęcia kpt. Maciej Kogut