Komenda Miejska PSP w Elblągu w 2020 roku odnotowała ogółem 1890 interwencji, z czego:

- 584 stanowiły pożary (P),

- 1169 to miejscowe zagrożenia (MZ),

- 173 alarmy fałszywe (AF).

Ogółem w 2020 roku strażacy z Elbląga i powiatu elbląskiego wyjeżdżali rzadziej niż w 2019 roku. Odnotowano wtedy 1994 interwencji, a ich podział kształtował się następująco:

- 586 (P),

- 1208 (MZ),

- 200 (AF).

Na terenie Miasta Elbląg w ubiegłym roku odnotowano łącznie 998 zdarzeń, które stanowiły 52,8 % ogólnej liczby zdarzeń obsłużonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego podległe KM PSP w Elblągu. Pozostałe 892 zdarzeń (47,2 % ogółu), stanowiły zdarzenia na terenie powiatu elbląskiego.

Opracowanie: mł. asp. Dawid Rogożyński

Zdjęcie: archiwum KM PSP w Elblągu