14 sierpnia br. w Tolkmicku, na placu przed remizą odbyła się uroczystość z okazji 75-lecia jednostki OSP w Tolkmicku i przekazania w użytkowanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

14 sierpnia br. w Tolkmicku, na placu przed remizą odbyła się uroczystość z okazji 75-lecia jednostki OSP w Tolkmicku i przekazania w użytkowanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi: Michał Gzowski - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Ochrony Środowiska, Ryszard Zając – Wicestarosta Powiatu Elbląskiego, Magdalena Dalman - Burmistrz Tolkmicka, bryg. Robert Licznerski – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, przedstawiciele oddziału powiatowego ZOSP RP w Elblągu – dh Ryszard Janusz, dh Anna Nowocień i dh Tomasz Kwietniewski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz strażacy OSP.

VOLVO GBA 3/16+4 zastąpi wysłużonego Jelcza GCBA 5/32. Pojazd został zakupiony za kwotę 789 906 zł, z czego kwotę: 260 000 zł pozyskano z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 250 000 zł – ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP, 169 906 przekazała  Gmina Tolkmicko, 50 000 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 50 000 Starosta Powiatu Elbląskiego oraz 10 000 pozyskano od mieszkańców lokalnej społeczności.

Nowy samochód z pewnością usprawni prowadzenie działań ratowniczych-gaśniczych i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy, jak i całego powiatu elbląskiego.

opracowanie: mł. asp. Dawid Rogożyński

zdjęcia: OSP Tolkmicko