Działania, które od kilku dni prowadzi Państwowa Straż Pożarna w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Zabezpieczenie osobiste strażaków wynika z rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

Minimalne wyposażenie ochronne strażaka składa się z: kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem.

Działania PSP w tym zakresie są realizowane pod nadzorem lub w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na danym terenie. Obecnie główne działania realizowane są przez  strażaków
w wyznaczonych  punktach kontrolnych na przejściach granicznych i polegają na wykonywaniu pomiarów temperatury osób podróżujących. W ciągu doby ponad 400 strażaków wykonuje pomiary u ponad 40 tys. podróżnych. Dodatkowo przy wyznaczonych przez wojewodów szpitalach, PSP udostępniła 56 namiotów, które stanowić mają przyszpitalne polowe izby przyjęć. Pracuje tam ponad 350 strażaków.

Strażacy z KM PSP w Elblągu swoje działania prowadzą na terenie Szpitala Powiatowego w Pasłęku oraz na przejściu granicznym Grzechotki.  

 

Koronawirus – co musisz wiedzieć? Gdzie szukać informacji?

Strona internetowa ministerstwa zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Strona internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/

 

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński na podstawie informacji

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP

zdjęcia: mł. bryg. Robert Licznerski