W środę 5 lutego br. w sali tradycji Komendy Miejskiej PSP w Elblągu o godzinie 13:00 odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność elbląskiej komendy za 2019 rok.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście, m in.: poseł na Sejm RP pan Leonard Krasulski, poseł na Sejm RP pan Zbigniew Babalski, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego pan Marcin Kaźmierczuk, starosta elbląski pan Maciej Romanowski, Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, prezes zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP pan Ryszard Janusz, przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk, burmistrzowie i wójtowie z powiatu elbląskiego, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu Grzegorz Adamowicz oraz pracownicy i funkcjonariusze komendy miejskiej PSP w Elblągu.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, st. kpt. Łukasz Kochan podczas kilkunastominutowej prezentacji podsumował pracowity dla strażaków 2019 rok:

W minionym roku strażacy odnotowali 1994 interwencje, co ważne utrzymana została tendencja spadkowa. W ubiegłym roku odnotowano 2011 interwencji, a w 2018 roku 2281. Spadła także liczba pożarów. W 2019 roku odnotowano aż 98 mniej zdarzeń, przy jednoczesnym wzroście miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych.

Na terenie Miasta Elbląg odnotowano łącznie 1099 zdarzeń, które stanowiły 55,1% ogólnej liczby zdarzeń obsłużonych przez podmioty KSRG podległe KM PSP w Elblągu. Pozostałe 895 zdarzeń (44,9 % ogółu), stanowiły zdarzenia na terenie powiatu elbląskiego.

W ubiegłym roku odnotowano 2 duże pożary, jednym z nich był pożar budynku gospodarczego w miejscowości Aniołowo. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział brało 5 zastępów PSP i 6 zastępów OSP. W działaniach łącznie uczestniczyło 46 ratowników.

W pamięci strażaków na długo pozostanie także pożar lasu w miejscowości Warszewo z 24 kwietnia 2019r.. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział brały 3 zastępy PSP i 6 zastępów OSP. W działaniach łącznie uczestniczyło 38 ratowników. W zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Powierzchnia pożaru objęła 2,5 ha. 

Podczas swojego wystąpienia Pan komendant wspomniał także o wciąż wysokiej i niepokojącej ilości zdarzeń związanych z występowaniem, bądź podejrzeniem wystąpienia tlenku węgla, w których łącznie hospitalizowanych zostało 9 osób.  W 2019 roku strażacy odnotowali  71 interwencji tego typu, z czego 54 dotyczyło samego  Miasta Elbląga.

Kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownicy KSRG udzielali w 139 zdarzeniach. Niestety w 2019 roku strażacy odnotowali 27 ofiar śmiertelnych w wyniku miejscowych zagrożeń. Nie odnotowano natomiast osób, które poniosły śmierć w wyniku pożaru.

Przy współudziale Komendy Miejskiej PSP w Elblągu  oraz Zarządu Powiatowego OSP RP w Elblągu,  w dniu 5 października 2019 r.  przeprowadzono ćwiczenia zgrywające zasoby ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie dostarczania wody na duże odległości. W ćwiczeniach brało udział 9 jednostek OSP z KSRG oraz wydzielone siły i środki  z jednostek PSP .

Pan komendant mówił także o działaniach swoich strażaków, które nie są bezpośrednio związane z ratowaniem życia, i tak:

W 2019 roku w strażacy aktywnie uczestniczyli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Ważniejsze akcje to: CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ , UWAGA KRUCHY LÓD!, NIE WYPALAJ TRAW!, ZGAŚ RYZYKO.

Uczestniczono lub realizowano także zadania związane z programami: BEZPIECZNY ELBLĄG, BEZPIECZNY POWIAT, BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY SENIOR, BEZPIECZNY EL – PRZEDSZKOLAK, KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃŚTWO.

49 razy nadzorowano próbne ewakuacje w szkołach i przedszkolach, w których udział wzięło 8455 osób. Z zajęć w Sali Edukacyjnej Ognik skorzystało 41 grup szkolnych, tj. łącznie 747 osób.

W 2019 roku udało się rozpocząć długo wyczekiwaną przez strażaków inwestycję związaną z budową nowej KM PSP w Elblągu wraz z przyległą JRG nr 1. W lutym 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz wykonawcę usługi inżyniera kontraktu dla etapu I inwestycji. W marcu przekazano plac budowy Generalnemu Wykonawcy firmie PRZEMBUD GDAŃSK S.A., a w grudniu ubiegłego roku zakończono I etap inwestycji.

2019 rok był udany dla strażaków pod względem zakupów, ilości pozyskanego sprzętu i wykonanych prac remontowych. Najważniejsze z nich to:

- zakupy pojazdów pożarniczych dla jednostek KM PSP w Elblągu:

     - do JRG 3 trafił średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki Man – GBA o wartości ok. 1.075.020 zł.,

     - do JRG 1 trafił ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy marki Volvo – GCBA o wartości ok. 1.182.768 zł.,

- poprawa systemu łączności z jednostkami OSP na terenie powiatu elbląskiego,

- doposażenie strażaków w sprzęt ochrony indywidualnej o łącznej wartości 50.000 zł.,

Podsumowanie roku było także doskonałą okazją do pożegnania strażaków, którzy po wieloletniej służbie, przeszli na zasłużone zaopatrzenie emerytalne. W tym gronie znaleźli się:

- mł. bryg. Tomasz Marcinkowski - były dowódca JRG  nr 3 w Pasłęku,

- st. kpt. Iwona Małkowska – dyżurny operacyjny,

- asp. sztab. Piotr Palczewski – dowódca zm. II w JRG nr 1,

- asp. sztab. Wojciech Kucaba – dowódca zm. II w JRG nr 2,

- st. ogn. Arkadiusz Iwaszkiewicz – dowódca zastępu w JRG nr 2.

St. kpt. Łukasz Kochan Komendant Miejski PSP w Elblągu skierował do emerytów słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną  i wieloletnią służbę oraz poświęcenie w codziennej realizacji obowiązków służbowych oraz życzył świeżo upieczonym emerytom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz odwagi w spełnianiu marzeń.

W podsumowaniu komendant miejski PSP w Elblągu st. kpt. Łukasz Kochan podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dobre wykonywanie swoich zadań oraz złożył szczególne podziękowania parlamentarzystom i władzom samorządowym, za dobrą współpracę i wsparcie finansowe przy realizacji wykonanych zadań. Przy tej okazji wszystkie strony zadeklarowały chęć pogłębiania dotychczasowej współpracy,  co z pewnością przełoży się z korzyścią na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: Marek Lewandowski