31 lipca br., w siedzibie KM PSP w Elblągu odbyła się uroczysta zbiórka podczas której odbyło się ślubowanie nowo przyjętej funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej str. Katarzyny Król.

25 lipca 2019 roku, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski wizytował  teren budowy nowej siedziby KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG nr 1 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu. W obecności p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, mł. bryg. mgr inż. Roberta Licznerskiego oraz Inżyniera Kontraktu i Inżyniera Budowy, Komendant Wojewódzki osobiście zapoznał się z postępem prac budowlanych.

13 lipca 2019 roku, Komendant Główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski w obecności zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st.bryg. Michała Kamienieckiego i komendanta miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochan wizytował tereny Żuław Elbląskich - obszaru Polski w sposób szczególny zagrożonego powodzią, z uwagi na swoje położenie - w znacznej części poniżej poziomu morza.

Bezpieczeństwo tego obszaru uzależniona jest od bardzo rozbudowanej infrastruktury przeciwpowodziowej, w skład której wchodzi m.in. 56 stacji pomp, 354 km wałów, 400 km kanałów, 250 budowli piętrzących. Podczas wizyty zapoznał się ze specyfiką działania jednej z stacji pomp, o łącznej wydajności 6000 l/s, oraz odwiedził najniżej położony punkt w Polsce, w miejscowości Raczki Elbląskie.

Podczas wizyty spotkał się również ze strażakami z JRG Pasłęk, którym podczas krótkiej odprawy podziękował za zaangażowanie w codziennej służbie. Następnie  zwizytował plac budowy nowej siedziby komendy miejskiej PSP wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Elblągu, zapoznając się z postępem prac.  

opracowanie: KW PSP w Olsztynie