W dniu 23 września br. odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych strażaków do Komendy Miejskiej PSP w Elblągu.

12 września 2019 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Bogdan Wierzchowski wraz z zastępcą bryg. Robertem Flicińskim wizytowali teren budowy nowej siedziby KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG nr 1 przy ul. Łęczyckiej 19  w Elblągu.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

obraz02

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dniem 7 sierpnia 2019 r. powołani zostali:

-  mł. bryg. Robert Licznerski na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

-  bryg. Leszek Góralski na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie,

1 sierpnia 2019 r. punktualnie o godzinie 17:00 w godzinę "W" strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Elblągu i Pasłęku, pełniący w tym dniu służbę, stanęli na uroczystej zbiórce przed budynkami JRG należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.