Dzięki życzliwości i chęci pomocy ze strony elbląskich przedsiębiorców i osób prywatnych, zrzeszonych jako  Druk 3D dla Medyków reprezentowanych przez Pana Damiana Kalinowskiego do Komendy Miejskiej PSP w Elblągu trafiło 60 przyłbic oraz 60 adapterów kompatybilnych ze strażackimi maskami twarzowymi.

Serdeczne podziękowania dla Pana Pawła Gołębiewskiego z Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS, za przekazanie w formie darowizny 50 maseczek ochronnych dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.