W dniu 22 listopada 2019 r. na terenie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu przy ul. Łęczyckiej odbyła się uroczysta zbiórka podczas której dokonano podpisania aktu erekcyjnego, a także przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

27 października  2019 r. w JRG nr 2 w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza pomoc z KM PSP w Elblągu”. 

10 października br. o godzinie 10:00 w hali MOS przy ul. Kościuszki w Elblągu odbyła się Olimpiada dla dzieci z elbląskich przedszkoli, podsumowująca akcję „Bezpieczny EL-Przedszkolak”.