Serdeczne podziękowania dla Pana Pawła Gołębiewskiego z Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS, za przekazanie w formie darowizny 50 maseczek ochronnych dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.