Obecnie Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Elblągu nie prowadzi naboru do służby w PSP.