SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW  OSP

TEMAT

PREZENTACJA

1. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności.

 Autor: Emil Misiorny

pobierz

2. Służba wewnętrzna. Musztra.

Autor: Bogdan Grzymowicz

pobierz

3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.

Autor: Stanisław Dąbkowski,  Marek Engiel

pobierz

4. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany.

Autor: Piotr Woliński

pobierz

5. Drabiny pożarnicze przenośne.

Autor: Mariusz Dowgiałło

pobierz

6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.

Autor: Krzysztof Hołuj

pobierz

7. Ubrania ochronne.

Autor: Kamil Bernard

pobierz

8. Agregaty prądotwórcze i oddymiające.

Autor: Andrzej Gawryś, Robert Garczewski

pobierz

9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Autor: Marcin  Lewosiński

pobierz

10. Podstawy fizykochemii spalania.

Autor: Paweł Litwinowicz

pobierz

11. Spalanie wybuchowe.

Autor: Bartłomiej Nalazek

pobierz

12. Pożar i jego rozwój.

Autor: Mateusz Pupek

pobierz

13. Materiały niebezpieczne.

Autor: Mariusz Przybułowski

pobierz

14.Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty.

Autor: Sławomir Siwek

pobierz

15. Zadania strażaków w zastępie.

Autor: Andrzej Jabłoński

pobierz

16. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.

Autor: Piotr Fliciński

pobierz

17. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.

Autor: Mariusz Szempliński

pobierz

18. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.

Autor: Mateusz Pupek

pobierz

19. Formy działań gaśniczych.

Autor: Łukasz Grzymkowski

pobierz

20. Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Autor: Szymon Kokot-Góra

pobierz

21. Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym.

Autor: Szymon Kokot-Góra

pobierz

22. Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów.

Autor: Krzysztof Szałkowski

pobierz

23. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.

Autor: Andrzej Jabłoński

pobierz

24. Budowa pojazdów samochodowych.

Autor: Norbert Ruciński

pobierz

25. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.

Autor: Bogdan Grzymowicz, Łukasz Zaniewski

pobierz

26. Ratownicze zestawy pneumatyczne.

Autor: Kamil Szczech

pobierz

27. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych.

Autor: Łukasz Grzymkowski

pobierz

28. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.

Autor: Bogdan Grzymowicz

pobierz

29. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.

Autor: Łukasz Matysiak,               Piotr Rochowicz, Emil Misiorny

pobierz

30. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Autor: Piotr Fliciński

pobierz

31. Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń.

Autor: Mariusz Przybułowski.

pobierz

32. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

Autor: Grzegorz Zubowicz

pobierz

33. Zjawisko powodzi.

Autor: Piotr Woliński

pobierz

34. Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi.

Autor: Andrzej Mazur

pobierz

35. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

Autor: Michał Herman

pobierz

36. Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.

Autor: Mariusz Dowgiałło

pobierz

 

SZKOLENIE OSP Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

TEMAT

PREZENTACJA

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.

Autor: Piotr Guzewski

pobierz

2. Budowa pojazdów samochodowych.

Autor: Adam Gontarz, Krzysztof Bocian, Sławomir Kaczmarzyk

pobierz

3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.

Autor: Robert Czarnecki, Maciej Gloger

pobierz

4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.

Autor: Jacek Gawroński

pobierz

5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.

Autor: Jacek Gawroński

pobierz

6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.

Autor: Tomasz Prożalski

pobierz

7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Autor: Jacek Gawroński

pobierz

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW – KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

TEMAT

PREZENTACJA

1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego.

Autor: Wojciech Żebrowski

pobierz

2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych.

Autor: Norbert Ruciński

pobierz

3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych.

Autor: Bogdan Grzymowicz

pobierz

4. Eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP.

Autor: Norbert Ruciński, Krzysztof Hołuj

pobierz

5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych.

Autor: Norbert Ruciński

pobierz

6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu.

Autor: Jakub Poniatowski, Robert Garczewski

pobierz

7. Eksploatacja hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych.

Autor: Bogdan Grzymowicz, Kamil Szczech, Łukasz Zaniewski

pobierz

8. Eksploatacja ratowniczego sprzętu mechanicznego.

Autor: Krzysztof Hołuj

pobierz

9. Eksploatacja sprzętu ODO.

Autor: Marcin Lewosiński

pobierz

10. BHP podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych.

Autor: Sławomir Siwek

pobierz

 

SZKOLENIE OSP Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH

TEMAT

PREZENTACJA

1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

2. Działania ratownicze i zabezpieczające.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

3. Usuwanie skutków powodzi.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

4. Sprzęt ratownictwa wodnego.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

7. Lokalizacji i wydobywanie zwłok.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

 

8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

9. Działania ratownicze na lodzie.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

10. Znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy na drogach wodnych.

pobierz

 

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

TEMAT

PREZENTACJA

1. Struktura i organizacja KSRG.

 Autor: Łukasz Kochan

pobierz

2. ---

 

3. Prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Autor: Łukasz Kochan

pobierz

4. Kierowanie działaniami ratowniczymi.

Autor: Paweł Dykyj

pobierz

5. Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych.

Autor: Szymon Kokot-Góra

pobierz

6. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym.

Autor: Zbigniew Stasiłojć

pobierz

7. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno – ekologicznych.

Autor: Emil Misiorny

pobierz

8. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof  budowlanych.

Autor: Mariusz Przybułowski

pobierz

9. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi.

Autor: Piotr Woliński

pobierz

10. Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami.

Autor: Grzegorz Kaszuba

pobierz

11. Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych.

Autor: Grzegorz Kaszuba

pobierz

12. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.

Autor: Wojciech Żebrowski

pobierz

13. Współpraca z mediami.

Autor: Mateusz Pupek

pobierz

 

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

TEMAT

PREZENTACJA

1. Zakres odpowiedzialności i obowiązków naczelnika OSP.

Autor: Kamil Szczech

pobierz

2. Jednostki Operacyjno – Techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych.

Autor: Paweł Wołoszyn, Robert  Garczewski

pobierz

3. Współdziałanie OSP z organami administracji publicznej i jednostkami PSP.

Autor: Zbigniew Stasiłojć

pobierz

4. Aspekt finansowy utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP w KSRG.

Autor: Zbigniew Stasiłojć

pobierz

5. Odpowiedzialność za utrzymanie gotowości operacyjnej OSP.

Autor: Marcin Kordek

pobierz

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby oraz postępowanie na wypadek zagrożeń.

Autor: Marta  Sylwestrzak, Zbigniew Stasiłojć

pobierz

7. BHP podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych.

Autor: Sławomir Siwek

pobierz

8. Wybrane zagadnienia operacyjne.

Autor: Paweł Litwinowicz

pobierz

9. Plan rozwoju sieci grup specjalistycznych – podstawowy poziom działań ratowniczych.

Autor: Grzegorz Zubowicz

pobierz

10. Ceremoniał pożarniczy.

Autor: Krzysztof Szałkowski

pobierz

11. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP

Autor: Łukasz Godlewski

pobierz