AKTUALIZACJA DANYCH KADROWYCH DRUHÓW W SWD-ST:

1. Karta członka OSP - pobierz

2. Karta członka OSP (przykład) - pobierz

3. RODO OSP - pobierz

 

KORONAWIRUS INFORMACJE DLA OSP:

1. Ważne informacje, w tym niezbędne szkolenia będą przekazywane za pośrednictwem wideokonferencji. Stosowna informacja zostanie rozesłana droga mailową do członków OSP z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

2. Informacje na temat działań PSP i OSP, poradniki i linki można znaleźć na stronie Komendy Głównej PSP - kliknij tutaj

 

3. Mając na uwadze konieczność ustawicznego doskonalenia, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP zlecił kadrze Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie rozpoczęcie prac nad systemem oraz materiałami do e-learningu.

Poniżej znajdziecie Państwo pierwszy materiał dedykowany jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, który poświęcony jest najbardziej aktualnemu wyzwaniu, jakim jest konieczność prowadzenia działań w obliczu zagrożenia koronawirusem. Materiał został opracowany w oparciu o obowiązujące wytyczne i oficjalne źródła rządowe.

W materiale zawarto trzy części:
- Część 1: Charakter zagrożenia i ogólne zasady bezpieczeństwa.
- Część 2: Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych z udziałem osób zarażonych lub w obszarze objętym kwarantanną.
- Część 3: Organizacja pomocy humanitarnej a bezpieczeństwo w remizie.

Link do materiału - kliknij tutaj oraz na stronie Ośrodka Szkolenie KW PSP w Olsztynie.

 

 4. Stosowanie maseczek ochronnych przez strażaków podczas prowadzenia działań:

Rzeczniki KG PSP przekazał informację, że " W przypadku strażaków podczas działań ratowniczych założona kominiarka czy opuszczona przyłbica spełniają obowiązek zasłaniania nosa i ust"  - Prosimy o bezwzględne stosowanie tego minimum. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Wydziału Operacyjnego w tut. Komendzie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 55 641 30 08, 55 641 30 06

 

 

--------------------------------------------------

Pozostałe informacje

1. Program szkolenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych - pobierz tutaj

2. Wytyczne dp przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej dla jednostek należących do KSRG - pobierz tutaj

3. Wytyczne dp przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej dla jednostek  nie należących do KSRG (2016 r.) - pobierz tutaj

4. Zestaw pytań do wykorzystania podczas prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP - pobierz tutaj

5. Karta skierowania na szkolenie OSP - pobierz tutaj

6. Ewidencja wyszkolenia członków OSP - pobierz tutaj

7. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - prezentacja LPR

8. Cereminiał Ochotniczych Straży Pożarnych (źródło: www.zosprp.pl): 
    a) ceremoniał OSP - pobierz tutaj
    b) przykładowy scenariusz uroczystości - pobierz tutaj
    c) zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych przez administrację publiczną i obywateli - pobierz tutaj
    d) zasady precedencji podczas uroczystości w OSP i Oddziałach Związku OSP RP - pobierz tutaj 

9. Regulaminy zawodów sportowych (źródło: www.zosprp.pl

    a) Reulamin młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych - pobierz tutaj

    b) Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych OSP -pobierz tutaj

 

UWAGA!
W trosce o bezpieczeństwo członków OSP i funkcjonariuszy PSP oraz w związku z koniecznością podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa szkolenia w tradycyjnej formie zostają zawieszone do odwołania.

W związku z obecnymi potrzebami w zakresie wyszkolenia członków OSP z obszaru Powiatu Elbląskiego, na podstawie art.13 ust.6 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm.), od dnia 14 marca 2020 r. rozpoczęte zostanie szkolenie podstawowe jednoetapowe strażaków ratowników OSP. Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy e-learning (dot. części teoretycznej), co w zamierzeniu ma usprawnić przebieg procesu kształcenia.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które spełnią nw. warunki konieczne:
a) ukończyły 18 lat i nie przekroczyły wieku 65 lat;
b) posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające możliwość udziału
w działaniach ratowniczych, wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
c) posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
d) zostały skierowanie na szkolenie przez organ gminy (Burmistrz, Wójt lub osoba upoważniona); druk karty skierowania do pobrania ze strony www.straz.elblag.pl zakładka OSP.

Zgłoszenia chętnych, wyłącznie na ww. kartach skierowania wraz z ww. zaświadczeniem lekarskim i dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia od NNW, przyjmuje Wydział Operacyjny tut. komendy do dnia
10 marca 2020 r. Zgłoszenie przekazane po terminie i/lub bez wymaganych ww. załączników nie będą uwzględniane.

W dniu 14 marca 2020 r. o godzinie 17.00, w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej nr 2 w Elblągu przy ul. Browarnej 33, odbędzie się spotkanie organizacyjne z uczestnikami szkolenia dla członków OSP z terenu gmin Elbląg, Milejewo, Markusy, Gronowo Elbląskie, Tolkmicko.

Natomiast dla członków OSP z terenu gmin Pasłęk, Młynary, Godkowo i Rychliki spotkanie organizacyjne z uczestnikami szkolenia odbędzie się w dniu 14 marca 2020 r. o godzinie 16.00, w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej nr 3 w Pasłęku przy ul. Westerplatte 9a

------------------ 

KARTA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE

Zgłoszenia chętnych wyłącznie na ww. karcie skierowania przyjmuje Wydział Operacyjny tut. Komendy w terminach określonych w komunikacie.

---------

 

 

 

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW  OSP

TEMAT

PREZENTACJA

1. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności.

 Autor: Emil Misiorny

pobierz

2. Służba wewnętrzna. Musztra.

Autor: Bogdan Grzymowicz

pobierz

3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.

Autor: Stanisław Dąbkowski,  Marek Engiel

pobierz

4. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany.

Autor: Piotr Woliński

pobierz

5. Drabiny pożarnicze przenośne.

Autor: Mariusz Dowgiałło

pobierz

6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.

Autor: Krzysztof Hołuj

pobierz

7. Ubrania ochronne.

Autor: Kamil Bernard

pobierz

8. Agregaty prądotwórcze i oddymiające.

Autor: Andrzej Gawryś, Robert Garczewski

pobierz

9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Autor: Marcin  Lewosiński

pobierz

10. Podstawy fizykochemii spalania.

Autor: Paweł Litwinowicz

pobierz

11. Spalanie wybuchowe.

Autor: Bartłomiej Nalazek

pobierz

12. Pożar i jego rozwój.

Autor: Mateusz Pupek

pobierz

13. Materiały niebezpieczne.

Autor: Mariusz Przybułowski

pobierz

14.Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty.

Autor: Sławomir Siwek

pobierz

15. Zadania strażaków w zastępie.

Autor: Andrzej Jabłoński

pobierz

16. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.

Autor: Piotr Fliciński

pobierz

17. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.

Autor: Mariusz Szempliński

pobierz

18. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.

Autor: Mateusz Pupek

pobierz

19. Formy działań gaśniczych.

Autor: Łukasz Grzymkowski

pobierz

20. Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Autor: Szymon Kokot-Góra

pobierz

21. Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym.

Autor: Szymon Kokot-Góra

pobierz

22. Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów.

Autor: Krzysztof Szałkowski

pobierz

23. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.

Autor: Andrzej Jabłoński

pobierz

24. Budowa pojazdów samochodowych.

Autor: Norbert Ruciński

pobierz

25. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.

Autor: Bogdan Grzymowicz, Łukasz Zaniewski

pobierz

26. Ratownicze zestawy pneumatyczne.

Autor: Kamil Szczech

pobierz

27. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych.

Autor: Łukasz Grzymkowski

pobierz

28. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.

Autor: Bogdan Grzymowicz

pobierz

29. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.

Autor: Łukasz Matysiak,               Piotr Rochowicz, Emil Misiorny

pobierz

30. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Autor: Piotr Fliciński

pobierz

31. Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń.

Autor: Mariusz Przybułowski.

pobierz

32. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

Autor: Grzegorz Zubowicz

pobierz

33. Zjawisko powodzi.

Autor: Piotr Woliński

pobierz

34. Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi.

Autor: Andrzej Mazur

pobierz

35. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

Autor: Michał Herman

pobierz

36. Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.

Autor: Mariusz Dowgiałło

pobierz

 

SZKOLENIE OSP Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

TEMAT

PREZENTACJA

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.

Autor: Piotr Guzewski

pobierz

2. Budowa pojazdów samochodowych.

Autor: Adam Gontarz, Krzysztof Bocian, Sławomir Kaczmarzyk

pobierz

3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.

Autor: Robert Czarnecki, Maciej Gloger

pobierz

4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.

Autor: Jacek Gawroński

pobierz

5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.

Autor: Jacek Gawroński

pobierz

6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.

Autor: Tomasz Prożalski

pobierz

7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Autor: Jacek Gawroński

pobierz

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW – KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

TEMAT

PREZENTACJA

1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego.

Autor: Wojciech Żebrowski

pobierz

2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych.

Autor: Norbert Ruciński

pobierz

3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych.

Autor: Bogdan Grzymowicz

pobierz

4. Eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP.

Autor: Norbert Ruciński, Krzysztof Hołuj

pobierz

5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych.

Autor: Norbert Ruciński

pobierz

6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu.

Autor: Jakub Poniatowski, Robert Garczewski

pobierz

7. Eksploatacja hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych.

Autor: Bogdan Grzymowicz, Kamil Szczech, Łukasz Zaniewski

pobierz

8. Eksploatacja ratowniczego sprzętu mechanicznego.

Autor: Krzysztof Hołuj

pobierz

9. Eksploatacja sprzętu ODO.

Autor: Marcin Lewosiński

pobierz

10. BHP podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych.

Autor: Sławomir Siwek

pobierz

 

SZKOLENIE OSP Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH

TEMAT

PREZENTACJA

1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

2. Działania ratownicze i zabezpieczające.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

3. Usuwanie skutków powodzi.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

4. Sprzęt ratownictwa wodnego.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

7. Lokalizacji i wydobywanie zwłok.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

 

8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

9. Działania ratownicze na lodzie.

Autor: Janusz Szylar

pobierz

10. Znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy na drogach wodnych.

pobierz

 

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

TEMAT

PREZENTACJA

1. Struktura i organizacja KSRG.

 Autor: Łukasz Kochan

pobierz

2. ---

 

3. Prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Autor: Łukasz Kochan

pobierz

4. Kierowanie działaniami ratowniczymi.

Autor: Paweł Dykyj

pobierz

5. Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych.

Autor: Szymon Kokot-Góra

pobierz

6. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym.

Autor: Zbigniew Stasiłojć

pobierz

7. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno – ekologicznych.

Autor: Emil Misiorny

pobierz

8. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof  budowlanych.

Autor: Mariusz Przybułowski

pobierz

9. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi.

Autor: Piotr Woliński

pobierz

10. Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami.

Autor: Grzegorz Kaszuba

pobierz

11. Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych.

Autor: Grzegorz Kaszuba

pobierz

12. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.

Autor: Wojciech Żebrowski

pobierz

13. Współpraca z mediami.

Autor: Mateusz Pupek

pobierz

 

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

TEMAT

PREZENTACJA

1. Zakres odpowiedzialności i obowiązków naczelnika OSP.

Autor: Kamil Szczech

pobierz

2. Jednostki Operacyjno – Techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych.

Autor: Paweł Wołoszyn, Robert  Garczewski

pobierz

3. Współdziałanie OSP z organami administracji publicznej i jednostkami PSP.

Autor: Zbigniew Stasiłojć

pobierz

4. Aspekt finansowy utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP w KSRG.

Autor: Zbigniew Stasiłojć

pobierz

5. Odpowiedzialność za utrzymanie gotowości operacyjnej OSP.

Autor: Marcin Kordek

pobierz

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby oraz postępowanie na wypadek zagrożeń.

Autor: Marta  Sylwestrzak, Zbigniew Stasiłojć

pobierz

7. BHP podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych.

Autor: Sławomir Siwek

pobierz

8. Wybrane zagadnienia operacyjne.

Autor: Paweł Litwinowicz

pobierz

9. Plan rozwoju sieci grup specjalistycznych – podstawowy poziom działań ratowniczych.

Autor: Grzegorz Zubowicz

pobierz

10. Ceremoniał pożarniczy.

Autor: Krzysztof Szałkowski

pobierz

11. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP

Autor: Łukasz Godlewski

pobierz