W celu złożenia wniosku/podania za pośrednictwem ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) do KM PSP w Elblągu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika. 

Zarejestruj się na www.ePUAP.gov.pl

Wypełniony formularz elektroniczny należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu. 

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Dkumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane.