13 lipca br. w Elblągu, odbyły się warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Inicjatorem i organizatorem warsztatów była Komenda Miejska PSP w Elblągu. Warsztaty zostały zrealizowane w oparciu o program szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, który 3 grudnia 2015 r. zatwierdził komendant główny PSP.

W roli prowadzących wystąpili instruktorzy z zakresy gaszenia pożarów wewnętrznych kpt. Dariusz Olcen (KP PSP Pruszcz Gdański) oraz kpt. Piotr Woliński (KM PSP Elbląg). W szkoleniu wzięli udział strażacy z JRG 1 i 2 Elbląg, JRG 3 Pasłęk oraz OSP Jegłownik.  Warsztaty zrealizowano w 2 etapach:

1. Szkolenie teoretyczne:

Tematyka dotycząca pożarów wewnętrznych została przybliżony uczestnikom warsztatów na wykładzie, który poprowadził kpt. Dariusz Olcen (KP PSP Pruszcz Gdański). W interesujący sposób zostały omówione zagadnienia związane z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wyborem odpowiedniej formy działań taktycznych oraz techniki  gaszenia. Przekazana została również wiedza w zakresie wentylacji pożarowej, „czytania” dymu, chłodzenia gazów pożarowych, czy dotycząca takich zjawisk, jak: piroliza, rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni i zapalenie gazów pożarowych. Dużo uwagi poświęcono zachowaniu przez strażaków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ochrony przed czynnikami chorobo- i rakotwórczymi. Zajęcia odbyły się w sali szkoleniowej znajdującej się w JRG nr 2 w Elblągu.

2. Ćwiczenia praktyczne w komorze ogniowej:

Część praktyczną przeprowadzono na stanowisku do ćwiczeń, tj. na trenażerze ogniowym (zbudowanym własnym staraniem elbląskich strażaków), składającym się z 4 zestawionych ze sobą kontenerów, z których jeden posiada wydzieloną komorę ogniową. Stanowisko posadowiono na terenie przy ul. Łęczyckiej, gdzie planowane jest wybudowanie nowej siedziby tut. komendy wraz ze strażnicą jednostki ratowniczo-gaśniczej. Uczestnicy warsztatów, zabezpieczeni w ubrania specjalne i aparaty ochrony układu oddechowego, obserwowali rozwój pożaru w zamkniętym kontenerze, wykorzystując również kamerę termowizyjną. Następnie, pod okiem instruktora, każdy ćwiczący miał możliwość wypróbować poszczególne techniki operowania prądami na „żywy” ogień. Ostatnim punktem szkolenia było praktyczne zastosowanie hydrowentylacji. Na koniec warsztatów dokonano krótkiego podsumowania wspólnych zmagań z ogniem.

Serdeczne podziękowania dla kpt. Dariusza Olcena za pomoc w sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniu ćwiczeń.

GALERIA

opracowanie: kpt. Piotr Woliński