Komenda Miejska PSP w Elblągu w 2016 roku odnotowała ogółem 1961 interwencji, z czego:

- pożary (P)  stanowiły 717 interwencji,

 - miejscowe zagrożenia (MZ) – 1099,

- alarmy fałszywe (AF) – 145,

Ogółem w 2016 roku strażacy z Elbląga i powiatu elbląskiego wyjeżdżali rzadziej niż w 2015 roku. Odnotowano wtedy 2012 interwencji, a ich podział kształtował się następująco:

- pożary stanowiły 902 interwencje,

- miejscowe zagrożenia to 996 alarmowe wyjazdy,

- alarmy fałszywe to 114 wyjazdów. 

KM PSP Elblag

fot. archiwum KM PSP Elbląg